مرکز توانبخشی رویش

شهر جدید پرند در عرض چندین سال گذشته رشد جمعیتی بسیاری را تجربه کرده است,اما از لحاظ ورود و عرضه خدمات رفاهی رشد کندی داشته و جمعیت ساکن گاهی از حداقل خدمات ممکن(بالاخص در حوزه سلامت) هم بی بهره هستند